PODSTAKNITE PROCES KREATIVNOG PISANJA KOD NAJMLAĐIH PODSTAKNITE PROCES KREATIVNOG PISANJA KOD NAJMLAĐIH
Izražavanje kroz pisanu formu od presudne je važnosti  za kasniji uspeh u karijeri jer ono ne prestaje sa završetkom školovanja. Naprotiv, potrebno nam je u... PODSTAKNITE PROCES KREATIVNOG PISANJA KOD NAJMLAĐIH

Izražavanje kroz pisanu formu od presudne je važnosti  za kasniji uspeh u karijeri jer ono ne prestaje sa završetkom školovanja. Naprotiv, potrebno nam je u svakodnevnoj komunikaciji i takođe je osnova za mnoga kreativna zanimanja, a ne u samoj književnosti i pisanju.

Kako biste deci omogućili razvoj ovih veština i van škole, a primetite li uz to da zaista imaju potencijala za pisano izražavanje, svakako obratite pažnju na to da stvorite uslove u kojima će ostvariti svoj maksimum i dugoročno uložiti u svoju buduću karijeru i zanimanje.

 

Čitajte sa njima knjige različitih žanrova

Najefikasniji način bogaćenja rečnika, koje je neophodno za uspešno izražavanje, i pisano i usmeno, jeste čitanje knjiga.
Ponudite detetu i one knjige i slikovnice koje nisu deo obavezne lektire. Iako učitelji i profesori čine sve kako bi učenicima ponudili knjige različite tematike i upoznali ih i sa novim naslovima, vremenska ograničenost nije na njihovoj strani. Ipak se kreativnost razvija u spontanoj i opuštenoj atmosferi, nakon nastave.

Neka pisanje bude igra

Deca najradije uče putem igre jer tada nisu ni svesna da uče. Jasno je da neće svako dete biti oduševljeno zadacima koji ne ulaze u školske obaveze, ali ipak su i oni otrebni. Imajte na umu da zadaci moraju biti kreativno osmišljeni i da ih dete zaista mora doživeti kao igru.

Na primer, napravite kartice s rečima za koje znate da ih dete još ne poznaje. Sa jedne strane napišite pojam, a sa druge definiciju pojma pa onda mu zadajte  upotrebu određene reči u kratkom tekstu. Tako će naučiti kako uklopiti nove reči u svoj postojeći vokabular.

Autor: Ivana Živanić

 

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *