Upravljanje prodajnim lancima

Jedan od najvećih uticaja veštačke inteligencije na modnu industriju je u oblasti upravljanja prodajnim lancima. AI najviše pomaže u upravljanju zalihama i to čini na osnovu prikupljenog iskustva dosadašnje prodaje i predviđanju potreba. Na ovaj način doprinosi optimizaciji distribucije, smanjenju troškova kao i otpada.

Veštačka inteligencija u modnoj industriji

U protklih desetak godina U protklih desetak godina AI se najviše primenjuje upravo u marketingu, planiranju proizvodnje i upravljanju prodajnim lancima, ali takođe i u drugim oblastima. Iskustvo u ovom periodu pokazuje da zaposleni nisu ugroženi, ali se način njihovog rada transformiše i u većini slučajeva postaje lakši kada savladaju nove veštine.

Uskoro ćemo pisati o AI u modnom dizajnu.

Ilustracije u ovom tekstu smo generisali korišćenjem AI.

Preuzeto sa: Modna Kapsula