Osobe sa invaliditetom na marginama društva Osobe sa invaliditetom na marginama društva
Da li su osobe sa invaliditetom osuđene da budu na marginama društva? Često čujem među osobama sa invaliditetom izraz da su na marginama društva,... Osobe sa invaliditetom na marginama društva

Da li su osobe sa invaliditetom osuđene da budu na marginama društva? Često čujem među osobama sa invaliditetom izraz da su na marginama društva, pošto sam i sama osoba sa invaliditetom mogu iz svog ugla reći da je u nekoj meri to tačno. To se sve događa iz sledećih prostih razloga.

osoba sa invaliditetom

1.Zbog toga što postoji prevelika diskriminacija osoba sa invaliditetom. Kada ljudi koji nisu rođeni sa nekom vrstom invaliditeta ipak nažalost postanu osobe sa invaliditetom, izgube u većini slučajeva mogućnost da rade i da sebi zarade za život. Iako su stručni i visokoobrazovani za posao koji su do tog nesrećnog trenutka obavljali. Jasno je da zbog nekih fizičkih povreda može da se desi da čovek ne može da obavlja posao koji je radio, ali se čak i ne sagleda taj čovek koji je doživeo traumu i brodolom u svom životu. Ne uzme se u obzir da tom čoveku treba pomoći. Ovakav scenario dešava se i jednom i drugom polu, međutim mislim da žene češće budu pogođene ovom nepravdom. A tako nešto ne treba da doživi ni jedno funkcionalno biće na ovoj planeti. A za takvo ophođenje prema osobama sa invaliditetom ne postoji ni jedno razumno opravdanje. Pored prve barijere sa kojom se osobe sa invaliditetom suočavaju postoji još jedna podjednako bitna i velika otežavajuća okolnost.

osoba sa invaliditetom

2.Osobe sa invaliditetom su u nezavidnom položaju. Do nedavno nije postojala mogućnost da osobe sa nekom vrstom invaliditeta upišu željeni fakultet, a ni dan danas u nekim obrazovnim ustanovama postoje arhitektonske barijere koje otežavaju ili čak onemogućavaju osobama sa invaliditetom koje su neophodne ili teško pokretne da prisustvuju predavanjima ili nastavi. Ovaj nedostatak imaju obrazovne ustanove i nižih i viših kategorija: Fakulteti, Srednje škole, čak i Osnovne škole. Pored svega toga osobe sa invaliditetom koje imaju invaliditet koji se odražava na vid i sluh, a studenti su, nemaju baš lak način da prate predavanja i polažu ispite jer im nedostaju tumači, i čitač knjiga za slepa i slabovida lica.

Sve to treba uskladiti da se osobe sa invaliditetom ne bi nalazile na marginama društva u različitim aspektima života. Da bi svako imao svoje mesto i svoje pravo pod ovim suncem.

Autor: Milica Đorđević

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *