NASILJE U PORODICI NASILJE U PORODICI
Nasilje u porodici je specifičan oblik sociopatskog ponašanja koji pogađa sve slojeve društva. Manifestuje se kroz različite oblike fizičkog, psihičkog, socijalnog nasilja. Najvidljivije je... NASILJE U PORODICI

Nasilje u porodici je specifičan oblik sociopatskog ponašanja koji pogađa sve slojeve društva. Manifestuje se kroz različite oblike fizičkog, psihičkog, socijalnog nasilja. Najvidljivije je u porodicama sa nižim materijalnim statusom jer je osim pomenutih oblika nasilja, prisutno i zanemarivanje dece.Najčešće žrtve porodičnog nasilja su žene i deca. Prema statistikama u našoj zemlji,  nasilnici su uglavnom muški partneri, a kada je reč o deci oba partnera ili starija lica.

Fizičko nasilje najčešće podrazumeva lake i teže povrede koje roditelji ili odgajatelji nanose detetu. Tom prilikom dete trpi i emotivni pritisak kada je njegov integritet kao živog bića ugrožen. Tada možemo govoriti i o psihičkom nasilju koje ostavlja trajne emotivne posledice po dete. Dete može razviti različite oblike strahova, neuroza ili mentalnih poremećaja. Dete u porodici može biti izolovano ili ignorisano od strane roditelja, nema kome da se požali ili da se sa nekim raduje. Tada nasilje može dobiti i šire okvire, jer su deca sa određenim stepenom nedruštvenog ponašanja podložnija nasilju od strane vršnjaka.

Kada je u pitanju zanemarivanje često je prisutno u porodicama nižeg materijalnog statusa. Roditelji dece su najčešće nižeg obrazovanja, intelektualnog nivoa ili sa nekim oblikom sociopatskog ponašanja. U takvim porodicama se ne vodi računa o deci, pregledi i vakcinacije nisu redovne, a vidljiva je psiho-fizička nebriga o detetu.

Znaci da dete trpi nasilje u porodici su najvidljiviji u vaspitno-obrzovnim ustanovama ili kontekstu van porodice kada dete pokazuje određene obrasce ponašanja, crte karaktera naučene iz porodice.

Najčešći znaci su:

predugo spavanje u vrtići ili na času;

ne donošenje pribora i materijala za čas;

tuga, depresivnost;

uznemirenost, napadi panike;

poremećaji ishrane ( anoreksija, pothranjenost…);

zloupotreba lekova, alkohola ili drugih supstanci ( najčešće u tinejdžerskom dobu);

suviše agresivno ponašanje, verbalno vređanje dece;

podložnost nasilju, uloge žrtve;

telesne povrede, modrice, prelomi nastali usled korišćenja nekog oruđa;

loše higijenske navike;

odevenost koja nije u skladu sa godišnjim dobom;

 

Nasilje u porodici je krivično delo.

 

Autor: Bojana Aleksić, pedagog

 

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *