MARKETING – “REČ” BEZ KOJE NI JEDNO POSLOVANJE NE OPSTAJE MARKETING – “REČ” BEZ KOJE NI JEDNO POSLOVANJE NE OPSTAJE
Danas se sve češće srećemo sa rečju MARKETING. Možemo reći da je reč MARKETING danas jedna od najpopularnijih reči u svim krugovima poslovanja. Kada... MARKETING – “REČ” BEZ KOJE NI JEDNO POSLOVANJE NE OPSTAJE
Danas se sve češće srećemo sa rečju MARKETING. Možemo reći da je reč MARKETING danas jedna od najpopularnijih reči u svim krugovima poslovanja.
Kada pročitamo ili čujemo reč marketing prva asocijacija je da se radi o reklamiranju i promociji nekog proizvoda ili usluge.
Međutim marketing je daleko više od toga. Digitalna kultura, digitalni mediji samo potvrđuju da danas živimo u digitalnom vremenu – u doba interneta! S’ toga sam način življenja kao i sam način poslovanja moramo prilagoditi tom dobu. Jednostavno živimo u vremenu u kojem moramo pratiti trendove i ići u korak sa njima – kako u svakodnevnom tako i u poslovnom životu.
Sve ono što je važilo pre, svi oni modeli poslovanja koje ste učili godinama unazad više ne važe.
Da bi ste opstali u digitalnom svetu, u svetu interneta morate biti deo istog i poštovati nepisana digitalna pravila da bi uopšte opstali. Danas pored kvaliteta Vaše usluge ili Vašeg proizvoda od presudnog značaja za Vaš opstanak je izgradnja Vašeg digitalnog identiteta i brenda!
Marketing je danas daleko više od klasične promocije i reklame, marketing je danas usko povezan sa psihologijom jer se na osnovu stanja svesti, kulture ljudi, podneblja i bazira sama marketing strategija od koje i zavisi napredak Vašeg poslovanja.
Možemo reći da ljudi polako tek sad postaju svesni važnosti FACEBOOK-a i INSTAGRAM-a kao dve trenutno najmoćnije platforme za uspeh Vašeg biznisa.
Jedna rečenica pomoću koje predstavljamo novo digitalno doba koju mi marketari često koristimo je – “ukoliko nisi ONLINE kao da ne postojiš”!
Nadamo se da ste svesni značaja i važnosti online poslovanja, značaja i važnosti FACEBOOK-a, INSTAGRAM-a, koliko je važno ukoliko već niste, da se okrenete trendovima i da na dobrim i kvalitetnim temeljima postavljate i gradite Vaše poslovanje kroz digitalni marketing!
Autor: Miloš Stošić, social media specialist

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *