KAKO BITI KONKURENTAN NA ZAHTEVNOM TRŽIŠTU? KAKO BITI KONKURENTAN NA ZAHTEVNOM TRŽIŠTU?
Danas je u svetu sve veća potreba za kvalitetom, usluga, roba, informacija. Zahtevno tržište postavlja sve veće kriterijume koje često i nije tako teško... KAKO BITI KONKURENTAN NA ZAHTEVNOM TRŽIŠTU?

Danas je u svetu sve veća potreba za kvalitetom, usluga, roba, informacija. Zahtevno tržište postavlja sve veće kriterijume koje često i nije tako teško ispuniti. Iz tog razloga, uvek su aktuelni načini za pronalaženje novih izvora energije i ideja, kao glavnih aspekata  za što bolje ispunjavanje zadatih ciljeva. Prema nekim FAO istraživanjima, procenjuje se da  će oko 2050. godine parametri konkurentnog tržišta biti značajno pooštreni, a što će dalje ukazivati na razne izazove, pre svega one u komunikaciji.

Ravnoteža među aspektima

Ekonomski i socijalni balans u sadašnjim uslovima modernog društva značajno utiču i na razvoj tvoje konkurentnosti. Ipak, neophodno je da sagledaš moguće negativne uticaje na kretanje budućih trendova.

Imajući u vidu ulogu sopstvene asertivnosti u profesionalnom nastupu, u uslovima napredne tehnologije, bilo bi poželjno da razmotriš šta je ono što imaš da ponudiš u okviru socijalne strukture one sredine u kojoj planiraš da plasiraš svoje znanje i veštine.

Integralni razvoj, usklađen sa potrebama tržišta, predstavlja imperativ zdravog i uspešnog poslovanja.

Održivost promena

Kako bi se ispunili standardi kvaliteta, potrebno je da kombinuješ sopstveni sistem realizacije ciljeva sa zahtevima u pogledu nivoa znanja koje imaš da ponudiš pre svega. Najbolje primere svakako možeš da nađeš u evropskim standardima menadžmenta.

Svakako bi bilo zanimljivo i da uradiš SWOT analizu zadatka na kome trenutno radiš. Ovo će ti pomoći da utvrdiš kritične, kontrolne tačke u cilju kontrolisanja toka procesa realizacije planova. Ovaj koncept odnosi se na sve faze tog procesa.

Osnova za buduće odluke

Skupljanje i analiza podataka koji će ti biti potrebni, zahteva od tebe da pratiš sledeće faze:

  1. Prepoznavanje i rano upoznavanje sa potencijalnim i nadolazećim rizicima
  2. Adekvatna podrška u slučaju rizika
  3. Dobra informisanost o svim pitanjima koja se razmatraju kroz realizaciju plana

Osnovni izazovi sa kojima se eventualno možeš součiti su nedostatak jasnog koncepta željene ideje, ali i nedovoljno shvatanje važnosti i značaja same zamisli. Ovo je naročito značajno i karakteristično za region jugoistočnih zemalja.

Marketing kao korisan alat ?!

Osnovni ciljevi, kojima bi trebao da se rukovodiš kada je marketing u pitanju svakako su istraživanje potreba i želja klijenta, pri tom vezujući ovo za rešavanje svih izazova sa kojima ćeš se susretati i usklađivanje svega toga sa sopstvenim potrebama.

Uloga marketinga u ovom slučaju jeste da inicira i podigne svest tvojih klijenata, uz pomoć instrumenata komunikacijskih strategija poput event- marketinga ili relationshipmarketinga.

Cilj ovih strategija je obuhvatiti uključenost svih učesnika procesa trajnog povezivanja onoga što radiš sa ljudima kojima je to zaista i potrebno.

Miks koncept

Kombinacijom instrumenata pomoću kojih organizacija tvojih ciljeva utiče da se oni zaista i ostvare, ključni je deo vizije marketing miksa. Osnovne karakteristike ovog koncepta su pre svega ideja ili proizvod koji ćeš da ponudiš svojim klijentima, vrednost koju prezentuješ, a potom i pravilno distribuiranje i promocija te ideje drugima, kojima je ona i potrebna.

Koje ti strategije koristiš, da li one daju željene rezultate ? Počni da primenjuješ neke od navedenih saveta i uoči samo da li ima razlike u odnosu na prethodni način obavljanja zadataka. Možda te rezultati iznenade.

Autor: Ivana Živanić

 

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *