KAD ČOVEK IMA LJUBAV NEMA STRAH KAD ČOVEK IMA LJUBAV NEMA STRAH
Strah je usko povezan sa ljubavlju kod većine ljudi, jer smatraju da jedino ako nema ljubavi nema ni straha od gubljenja iste. Takođe smatraju... KAD ČOVEK IMA LJUBAV NEMA STRAH

Strah je usko povezan sa ljubavlju kod većine ljudi, jer smatraju da jedino ako nema ljubavi nema ni straha od gubljenja iste. Takođe smatraju da ako postoji strah, da je on opravdan i da ne narušava kvalitet odnosa i da ga samim strahom ne ugrožava.

Ove činjenice nisu razlog za osuđivanje i odbacivanje i otuđivanje ljudi koji poseduju ovakvu vrstu misaonih procesa u svojim umovima kada su njihovi bliski odnosi u pitanju.

Iz sledećeg razloga, a to je da se ljudi rađaju podložni na uverenja koja dobiju od ljudi iz svoje najbliže okoline. Ovo je činjenično stanje uma svake osobe sa prosečnim opsegom moždanih impulsa. Zato što, ako se to uverenje, “da ako čovek ima nečiju ljubav mora da strahuje da je ne izgubi”, ne preformuliše u neko korisno uverenje ono će postati trajni način razmišljanja i delovanja.

Autor: Milica Đorđević

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *