MARKETING – “REČ” BEZ KOJE NI JEDNO POSLOVANJE NE OPSTAJE
Danas se sve češće srećemo sa rečju MARKETING. Možemo reći da je reč MARKETING danas jedna od najpopularnijih reči u svim krugovima poslovanja. Kada pročitamo ili čujemo reč marketing prva asocijacija je da se radi o reklamiranju i promociji nekog proizvoda ili usluge. Međutim marketing je daleko više od... Read more