Slađana Miljanić

Slađana Miljanić, radi već 15 godina u industriji trajne šminke. Rođena je 13.05.1977. godine a živi i radi u Beogradu.

Edukovala se u inostranstvu sa primarnom idejom da ta znanja i znanja stečena kroz dugogodišnji rad sa klijentima, prenese polaznicima u Srbiji. Od 2004. godine počela je sa  primenom tretmana a sa edukacijom 2013. godine.

Unapređivala je godinama svoje radne tehnike i znanje, i danas je priznati PMU specijalista i edukator.

Stoji na čelu “Estethic Art Akademije” u Beogradu, u Srbiji kao idejni tvorac i predavač. Kvalitet njenog rada je postao preporuka za sebe tako da danas ona edukuje polaznike iz inostranstva.

Slađana sa velikom posvešćenošću i ljubavlju prenosi svoje znanje, a kroz rad i savete inspiriše svoje polaznike da nakon završenih kurseva, započnu novu životnu fazu.

Uči ih da veruju u budućnost koju kreiraju ulaganjem u sebe i svoja znanja. Svoje učenike tretira kao umetnike u svojoj oblasti, uči ih da razvijaju svoj stil, i da je kvalitet  rada njihova glavna preporuka.

Zagovornik je savesnog i bezbednog rada trajne šminke na licu. Stavlja fokus na to, da ovaj posao ima za cilj da usreći klijenta, i uči ih da je za to pre svega potrebno znanje i samopouzdanje koje se stiče radom.