AFIRMATIVNI KUTAK

ANĐEOSKE KARTE predstavljaju jedno od jasnih i pouzdanih pomagala za komunikaciju sa anđelima