AKADEMSKO PISANJE
Academic writing i Academic writing skills su, između ostalog, nastavni predmeti na velikim međunarodnim univerzitetima., koji se izučavaju čitav jedan semestar. Akademsko pisanje podrazumeva pisanje tekstova u akademsko-naučne svrhe. To su tekstovi različitog obima, sadržaja i forme: -esej -seminarski rad -recenzije (knjige) -diplomski rad -naučni članak -master/doktorski rad Smatra... Read more