KAKO POČETI SA PISANJEM DOBROG SADRŽAJA?

Ako imaš dobru priču i vredan sadržaj, onda ćeš prikupiti sve benefite  za sebe   Da li je strategija online marketinga koju imaš dovoljno efikasna i uspešna, zavisi od jednog ključnog elementa. Ovaj element podrazumeva dosledno pisanje i objavljivanje sadržaja odličnog kvaliteta. U svakom momentu, na internetu su ti dostupne objave i tekstovi koji u […]

read more

SVRHA PISANJA

Pisanje je jedna od onih stvari koje uvek ostaju evergrin. Mnogi saveti, kao i knjige koje su napisane o pisanju, danas su i dalje aktuelne i imaju značaj u sadašnjem vremenu. Mnogi tekstovi koje čitaš, novi pisani materijal, ima za cilj da veštine pisanja podigne na jedan viši nivo. Svrha je da usavršiš pisanje kako […]

read more

ZAŠTO PISCI VOLE METAFORU?

Dobra, loša i nepoželjna metafora Upotreba stilskih figura u pisanoj formi, poput metafore, korisna je za pružanje kratkog opisa ili načina na koji je obojeno tvoje pisanje, bez prelaska u previše verbalnih objašnjenja. Metafora može da pruži jasnoću ili da identifikuje skrivene sličnosti između neke dve ideje. Drugim rečima, ako možeš da uputiš čitaoca na […]

read more

PROVERENI NAČIN DA UNAPREDIŠ SOPSTVENI MARKETING

Svaki put kada neka marketinška taktika postane sve aktuelnija, neminovno je da se zapitamo da li je već dostigla svoj vrhunac na tržištu i samim tim, počela da gubi na efikasnosti ?! Ovo je nešto što je viđeno već više puta, odnosno, svaki put kada se prihvati neka nova strategija kao provereni način za efikasniji […]

read more

DA LI SMATRAŠ SEBE KREATIVCEM?!

Ima razlike između talenta i rada na njemu Zašto je tako teško napisati nešto efektno, nešto od čega će ti zavisti realizacija zacrtanih planova ?! Šta je to što pisanje čini nepodnošljivim ? Šta je sa krivicom kada ne radiš ono što treba, u vremenu koje si odredio za to ?! Vrlo lako možeš da […]

read more

PISANJE I BIZNIS

Svrha pisanja u poslovnom svetu svakako je prenošenje adekvatnih informacija nekom drugom ili je u pitanju traženje informacija od drugih. Kako bi postigao efekat koji želiš, treba da se izraziš tačno, potpuno i koncizno. Tekst mora da bude napisan na takav način da čitalac može lako da razume o čemu govoriš ili kakav tip pitanja […]

read more