RADOZNALOST U FUNKCIJI ZNANJA
„Znatiželja je podstakla prve mislioce na filozofsko posmatranje života. Njihovo čuđenje u početku odnosilo se na teškoće koje su se prve prikazale njihovom umu. A primetiti neku teškoću i začuditi se, znači priznati sopstveno neznanje. Iz tog razloga čak je i ljubav prema mitu, u nekom aspektu, ljubav prema... Read more
RAZVIJ VEŠTINU KOMUNIKACIJE
Uspešna komunikacija pruža mnoge dobrobiti. Ona postaje sinonim za poverenje, otvara neke nove saradnje i stvara osnovu za dobru interakciju. Veština koja bi mogla da ti osigura dobar položaj u društvu svakako je asertivnost jer će kroz nju, tvoji stavovi i mišljenja biti sigurno prihvaćeni od saradnika, ali i... Read more
KAKO POČETI SA PISANJEM DOBROG SADRŽAJA?
Ako imaš dobru priču i vredan sadržaj, onda ćeš prikupiti sve benefite  za sebe   Da li je strategija online marketinga koju imaš dovoljno efikasna i uspešna, zavisi od jednog ključnog elementa. Ovaj element podrazumeva dosledno pisanje i objavljivanje sadržaja odličnog kvaliteta. U svakom momentu, na internetu su ti... Read more
SVRHA PISANJA
Pisanje je jedna od onih stvari koje uvek ostaju evergrin. Mnogi saveti, kao i knjige koje su napisane o pisanju, danas su i dalje aktuelne i imaju značaj u sadašnjem vremenu. Mnogi tekstovi koje čitaš, novi pisani materijal, ima za cilj da veštine pisanja podigne na jedan viši nivo.... Read more
ZAŠTO PISCI VOLE METAFORU?
Dobra, loša i nepoželjna metafora Upotreba stilskih figura u pisanoj formi, poput metafore, korisna je za pružanje kratkog opisa ili načina na koji je obojeno tvoje pisanje, bez prelaska u previše verbalnih objašnjenja. Metafora može da pruži jasnoću ili da identifikuje skrivene sličnosti između neke dve ideje. Drugim rečima,... Read more
PROVERENI NAČIN DA UNAPREDIŠ SOPSTVENI MARKETING
Svaki put kada neka marketinška taktika postane sve aktuelnija, neminovno je da se zapitamo da li je već dostigla svoj vrhunac na tržištu i samim tim, počela da gubi na efikasnosti ?! Ovo je nešto što je viđeno već više puta, odnosno, svaki put kada se prihvati neka nova... Read more