NEDOUMICE U KARIJERI: POSTAVI SEBI OVA PITANJA
Kada je posao i usavršavanje u pitanju, svi mi dostignemo tačku kada treba da analiziramo šta smo do sada uradili, gde smo sada i koji je sledeći korak. Neka pitanja koja postavljaš sebi deluju rutinski, ali tokom vremena shvatićeš da ti je za uspeh potrebna lista od par pitanja... Read more
KAKO BITI KONKURENTAN NA ZAHTEVNOM TRŽIŠTU?
Danas je u svetu sve veća potreba za kvalitetom, usluga, roba, informacija. Zahtevno tržište postavlja sve veće kriterijume koje često i nije tako teško ispuniti. Iz tog razloga, uvek su aktuelni načini za pronalaženje novih izvora energije i ideja, kao glavnih aspekata  za što bolje ispunjavanje zadatih ciljeva. Prema... Read more
PROVERENI NAČIN DA UNAPREDIŠ SOPSTVENI MARKETING
Svaki put kada neka marketinška taktika postane sve aktuelnija, neminovno je da se zapitamo da li je već dostigla svoj vrhunac na tržištu i samim tim, počela da gubi na efikasnosti ?! Ovo je nešto što je viđeno već više puta, odnosno, svaki put kada se prihvati neka nova... Read more
KAKO DA KREIRAŠ PLAN RAZVOJA POTENCIJALA?
Da bi se utvrdilo koliki je ustvari tvoj potencijal pravog profesionalca, neko od potencijalnih klijenata ili saradnika može da ti postavi pitanje o tvojim planovima vezanim za profesionalni razvoj. Efektan plan profesionalnog razvoja mogao bi da osmisliš na sledeći način: Prikupljanje informacija Ukoliko je napredovanje u karijeri tvoj prioritet... Read more
PISANJE I BIZNIS
Svrha pisanja u poslovnom svetu svakako je prenošenje adekvatnih informacija nekom drugom ili je u pitanju traženje informacija od drugih. Kako bi postigao efekat koji želiš, treba da se izraziš tačno, potpuno i koncizno. Tekst mora da bude napisan na takav način da čitalac može lako da razume o... Read more
NAUČI DOBRO DA SLUŠAŠ PUBLIKU, BIĆEŠ USPEŠNIJI
Kada aktivno budeš slušao druge, poboljšaćeš i performanse u svom radnom okruženju Još pre mnogo godina bilo je govora o važnosti veština dobrog slušanja. Cilj je da naučiš razliku između onoga što čuješ i onoga što zaista slušaš. Kada nešto čuješ, to je onda fizička sposobnost, zapravo to je... Read more