ANĐEOSKE KARTE ZA NEDELJU OD 04.02.-10.02.2019.
Mnogo ljudi živi svoju zonu komfora iako nije baš komforno, ali je poznato. Ljudi se naviknu na bol i žive. Pitajmo se, da li ne boli dovoljno da bi iniciralo promenu ili je prag tolerancije na bol veliki? U  pitanju su uglavnom uverenja koja su stečena. Nosimo ih iz... Read more